ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Ja niżej podpisany/podpisana:


  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na wykorzystanie moich danych osobowych, w tym:

  numeru telefonicznego:

  adresu mailowego:

  adresu korespondencyjnego:

  numer rejestracyjny samochodu(ów):

  numer VIN samochodu(ów):

  numer polisy ubezpieczeniowej samochodu(ów):

  w celu przesyłania informacji o promocjach, i akcjach marketingowych organizowanych przez Firmę Handlowo Usługowa PERFECT Piotr Szmid.
  Brak zgody będzie skutkował brakiem informacji o nowościach, akcjach promocyjnych zniżkach oferowanych przez Administratora danych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w postaci:

  numeru telefonicznego:

  adresu mailowego:

  w celu przypominania o zbliżającym się terminie płatności raty ubezpieczenia lub upływającym terminie ubezpieczenia.

  Brak zgody będzie skutkował brakiem informacji o zbliżającym się terminie płatności co może skutkować koniecznością opłacenia odsetek za nieterminową wpłatę lub utratą ciągłości ubezpieczenia.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w postaci:

  numeru telefonicznego:

  adresu mailowego:

  w celu przekazania informacji dotyczących posiadanego pojazdu lub pojazdów w zakresie obowiązkowych przeglądów serwisowych.

  Brak zgody może skutkować utratą gwarancji udzielonej przez gwaranta.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  WYRAŻONE ZGODY SĄ:

  • dobrowolne,

  • każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając stosowną deklarację na niniejszym dokumencie,

  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Rybarzowice, data: