POLITYKA PRYWATNOŚCI - POLITYKA COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Operatorem serwisu jest Piotr Szmid prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U Perfect Piotr Szmid, pod adresem 43-378 Rybarzowice, ul. Wiklinowa 10.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora serwisu: biuro@s-dostawcze44.pl
 4. Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem  www.s-dostawcze44.pl
 5. dalej zwanego „Serwisem internetowym” lub „Serwisem”;
 6. Ilekroć używana jest nazwa „klauzula informacyjna” należy ją rozumieć jako to formułę tekstową, wynikającą z obowiązku informacyjnego Administratora danych osobowych, w zależności od sposobu pozyskania danych, zgodnie z art. 13 lub 14 w/w Rozporządzenia RODO. Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem: www.s-dostawcze44.pl/rodo

HOSTING – UTRZYMANIE SERWISU INTERNETOWEGO

Serwis internetowy jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora:

LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Poznań

Poczta elektroniczna utrzymywana jest na serwerach firmy:

LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Poznań

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze – utrzymującym serwis internetowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator serwisu jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis internetowy, a pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem www.s-dostawcze.pl/rodo
 2. Na potrzeby sprzedaży – świadczenia usług Serwis umożliwia podanie następujących kategorii danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności, adres mailowy, numer telefonu. W szczególności wprowadzane dane osobowe umożliwiają obsługę:
 • zapytań złożonych przez formularz kontaktowy,
 • żądań kontaktu telefonicznego,
 • realizację zamówień złożonych poprzez formularz zamówienia,
 • realizację obowiązku prawnego (po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury sprzedaży),
 1. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora spełniające przesłankę związaną z podejmowaniem działań na żądanie przed zawarciem umowy lub zawarciem samej umowy.
 2. Serwis internetowy gromadzi dane osobowe niezbędne do nawiązania i utrzymania połączenia (sesji) użytkownika z serwisem takie jak:
 • adres IP komputera,
 • oznaczenie czasu.
 1. Serwis internetowy w celu nawiązania i utrzymania połączenia (sesji) zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon) pliki tymczasowe cookies.
 2. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

STOSOWANE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator serwisu wykorzystuję analizę statystyczną ruchu na stronie z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), jednocześnie nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych przez Operatora do operatora usługi Google Analytics. Wszelkie przekazywane informacje są zanonimizowane, czyli przekształcone w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Każdy użytkownik może przeglądać oraz edytować informacje wynikające z plików cookies w ustawieniach reklam Google: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. W procesie tym nie dochodzi do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu jego śledzenia i przekazania tych danych przez Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 4. Operator korzysta z piksela Facebooka. Poprzez wykorzystanie tej technologii serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje żadnych danych osobowych serwisowi Facebook, sam Facebook bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może to zmienić w ustawieniach dowolnej przeglądarki poprzez usuwanie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

ZGODA LUB BRAK ZGODY NA PLIKI COOKIES

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu ułatwienia tego działania poniżej znajduje się lista instrukcji najpopularniejszych przeglądarek internetowych (ewentualny brak aktualności któregoś z poniższych linków przepraszamy i prosimy o zgłoszenie na adres: biuro@s-dostawcze44.pl ):

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history ;

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer ;

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl ;

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac ;

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek ;

Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies ;